Spring naar inhoud

Bekijk de inspiratievoorbeelden

De gemeente heeft vier voorbeelden uitgewerkt ter inspiratie. Deze voorbeelden zijn alleen bedoeld als hulpmiddel om het gesprek op gang te brengen. Je mag van de voorbeelden afwijken of er op voortborduren. Ook hoeft de uitkomst voor Stadsbroek en IJsselvizier niet dezelfde te zijn.

1. Actief beheren

Het gebruik blijft in beginsel zoals het nu is. Wel blijven we het gebied actief beheren. Dat betekent dat alleen zaken worden aangepast als dat noodzakelijk is.

Bekijk inspiratiebeeld Actief Beheer
Visuele weergave van het gebied verdeeld in rasters met hotspots

2. Oerlandschap

Dit inspiratievoorbeeld neemt ons mee naar de oorsprong. We maken er een gebied van voor waterbuffering en avontuurlijke recreatie. Denk aan vlonderpaden en laarzenroutes.

Bekijk inspiratiebeeld oerlandschap
Visuele weergave van het gebied

3. Lange lijnen - recreatie & landelijk wonen

Dit inspiratievoorbeeld sluit aan op de ontginning van het enorme moeras naar een boerenlandschap. Het gaat uit van kleinschalige woningbouw en ruimte voor een stadspark en recreatie.

Bekijk inspiratiebeeld lange lijnen
Visuele weergave van het gebied

4. Stadsringen - wonen zoals in Stadshagen

Inspiratievoorbeeld Stadsringen zet de ontwikkeling van Stadshagen door. Het gaat ervan uit dat er ruimte komt voor woningbouw en voorzieningen.

Bekijk inspiratiebeeld Stadsringen
Visuele weergave van het gebied

5. Blanco

Heb jij een ander idee over de mogelijke invulling van Stadsbroek en/of IJsselvizier? Past jouw idee niet binnen de inspiratievoorbeelden van de gemeente? Inspireer ons en laat jouw inspiratie de vrije loop!

Stuur je idee in
Visuele weergave van het inspiratievoorbeeld blanco

Login om verder te gaan
refresh

Cancel