Spring naar inhoud

Toekomstige invulling van de gebieden Stadsbroek & IJsselvizier

Stadsbroek en IJsselvizier zijn twee plekken in Zwolle die liggen aan de rand van Stadshagen. De gemeente Zwolle startte een verkenning. De verkenning gaat over welke bijdrage deze plekken kunnen leveren in de ontwikkeling van Zwolle. Dit kan per plek verschillen.

De gemeente vroeg de inwoners van Zwolle, omwonenden van de gebieden, jongeren, ondernemers, organisaties en andere geïnteresseerden begin 2023 om mee te denken. Op 22 en 23 februari organiseerde de gemeente bijeenkomsten. Er is een enorme betrokkenheid aan de opkomst te zien. Per avond kwamen er rond de 140 en 120 bezoekers. Ook online zijn er heel veel mooie ideeën ingediend. 68 initiatiefnemers diende een idee in. Er reageerde flink veel mensen op de ideeën. Ze betuigde hun steun of kwamen met aanvullingen.

De komende tijd gaat de gemeente alle ideeën, argumenten, meningen en zorgen verwerken in een participatiejournaal. Het participatiejournaal delen we met alle betrokkenen. Hierna stellen we een concept opinie-nota op. Deze bieden we aan, aan de raad. Wat hierna gebeurt kun je bekijken op de tijdlijn. Wil je op de hoogte gehouden worden? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Bekijk de ideeën!
Lees meer op zwolle.nl
Weergave van het gebied
Bekijk de kaart op volledige grootte

Deze ideeën zijn ingediend

Bekijk alle ingediende ideeën

Hoe werkt het?

Gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat haar inwoners en andere belanghebbenden meedenken over de plannen die we voor de stad maken. Iedereen kon daarom ideeën insturen voor deze gebieden. Dat betekent niet dat alle ideeën ook uitvoerbaar zijn.  Ook is er niet onbeperkt ruimte. Het is een hele puzzel en alles wordt goed afgewogen.

Lees hier de spelregels en waar de gemeente allemaal rekening mee moet houden

Mogelijke invulling, geen uitgewerkte plannen

In deze fase maken we dus nog geen uitgewerkte plannen. We denken met elkaar na over de mogelijke invulling. Het gaat erom hoe het eruit kan zien in de toekomst. We denken er over na of we het gebied anders kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor landbouw, veeteelt, natuur, wonen of een combinatie daarvan. De gemeenteraad neemt de opgehaalde informatie mee in haar besluitvorming. Daarna kunnen de plannen verder uitgewerkt worden. Ook in die fasen benaderen wij jullie weer.

Verkennend onderzoek

Een groot gedeelte van de grond heeft nu nog een agrarische bestemming. Dat betekent dat de grond gebruikt mag worden voor landbouwdoeleinden, zoals voor het telen van groente, fruit of voor veeteelt. Als we hier in de toekomst iets anders mee willen doen dan moet de bestemming gewijzigd worden. Om dit goed te bepalen start de gemeente een verkennend onderzoek.

En daarna?

Ook nadat de verkenning klaar is kun je de ontwikkelingen blijven volgen. Er moet nog veel gebeuren voordat de gebieden helemaal klaar zijn voor de toekomst. Deze pagina passen we steeds aan als we nieuws te melden hebben. Ook kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief of laten weten dat je wilt meedoen in de klankbordgroep. Bekijk de tijdlijn voor de mogelijke stappen die we nog gaan zetten.

Contact

Heb je nog vragen? Bekijk eerst of je het antwoord kunt vinden bij de Veelgestelde vragen. Als je geen antwoord vindt op je vraag, mail deze dan naar stadsbroekenijsselvizier@zwolle.nl

Tijdlijn

We staan nog helemaal aan het begin. Een mooie kans voor inwoners om vanuit de bestaande situatie mee te denken. Als blijkt dat een andere inrichting gewenst is, moeten er nog veel stappen gezet worden. Het zetten van die stappen kan jaren duren. Hieronder een uitwerking van wat die stappen zijn: 

Stap 1: 15-31 november

We zijn gestart met de verkenning. De analysefase is afgerond

Stap 2: januari - februari 2023

We vragen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden mee te denken over de mogelijke invulling van de gebieden (participatiefase). Iedereen kan meedenken en ideeën insturen.

Stap 2a: eind januari

Start internetconsultatie

Stap 2b: 22 & 23 februari

Fysieke participatiebijeenkomsten

Stap 3: juni 2023

We leggen alle wensen, ideeën en meningen vast in een participatiejournaal. We maken een concept opinie-nota. Overdracht raad.

Stap 4: oktober 2023

Er volgt een raadsdebat over de opinienota en het participatieverslag. De raadsfracties geven hun mening en opmerkingen op het participatiejournaal en de opinienota. We verwerken alle opmerkingen en stellen richtinggevende uitspraken op.

Stap 5 - februari 2024

Raadsdebat beslisnota richtinggevende uitspraken. De gemeenteraad stelt de richtinggevende uitspraken vast. Hiermee ronden we de verkenning af.
Bekijk het mogelijke vervolg

Login om verder te gaan
refresh

Cancel