Spring naar inhoud

1. Actief beheer

Bij het inspiratievoorbeeld Actief Beheer blijft het gebruik zoals het nu is. Wel blijven we het gebied actief beheren. Dat betekent dat we alleen iets aanpassen als dat noodzakelijk is.

Visuele weergave van het inspiratievoorbeeld Actief beheer

Login om verder te gaan
refresh

Cancel