Spring naar inhoud

4. Stadsringen

Stadshagen bestaat inmiddels 25 jaar. In die 25 jaar is het ontwikkeld tot een volwaardig stadsdeel waar straks 35.000 mensen wonen. Dit inspiratievoorbeeld Stadsringen zet deze ontwikkeling door. Het gaat uit van de bouw van een paar duizend woningen. Want daar is dringend behoefte aan.

 

Behalve dat het tegemoet komt aan de behoefte aan nieuwe woningen, kan het er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat er meer doorstroming komt op de woningmarkt. Het kan ouder wordende inwoners de mogelijkheid bieden om te blijven wonen in hun eigen wijk. De woning die ze achter laten komt dan beschikbaar voor jonge gezinnen.

Het inspiratievoorbeeld Stadsringen voegt een nieuw stuk stad toe. Dit geeft ook een extra impuls voor het versterken en vernieuwen van voorzieningen zoals onderwijs, zorg en sport. Stadsbroek en IJsselvizier staan in open relatie met het landschap. Het biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld nieuwe verbindingen te maken, zoals een extra fietsbrug over het Zwartewater. Dan kan de hoofdfietsroute vanuit de binnenstad doorgetrokken worden.

Visuele weergave van Inspiratievoorbeeld 4 Stadshagen

Login om verder te gaan
refresh

Cancel