Spring naar inhoud

Mogelijk vervolg

  • We passen de Omgevingsvisie aan als dit nodig is. Er volgt een periode waarin iedereen hierop kan reageren. Hierna stelt de gemeenteraad de aangepaste Omgevingsvisie vast.
  • Zijn er gebieden die we anders willen inrichten, dan stellen we daarvoor gebiedsvisies op. Dit doen we samen met eigenaren en initiatiefnemers. De gemeenteraad stelt ook deze visies vast.
  • We vragen inwoners te reageren op de gebiedsvisie (participatiefase). Daarna maken we een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ook dan is er nog ruimte om reactie te geven).
  • We stellen een nieuw bestemmingsplan op. Dit doen we op basis van de gebiedsvisie en het ruimtelijk ontwikkelingsplan. Onder de Omgevingswet noemen we dit straks een Omgevingsplan.
  • Wanneer het Omgevingsplan is vastgesteld, starten de nieuwe ontwikkelingen.
  • Soms is nog een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld om te bouwen.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel