Spring naar inhoud

Spelregels en waar de gemeente allemaal rekening mee moet houden

Voordat je je idee instuurt

Lees hieronder de spelregels. En kom meer te weten over het proces dat de gemeente moet doorlopen om van idee naar plan te komen.

Spelregels

 • Je idee is bedoeld voor de gebieden Stadsbroek en/of IJsselvizier.
 • Het idee moet bijdragen aan de ontwikkeling van Zwolle en haar inwoners.
 • Je bent je ervan bewust dat het nu slechts om het ophalen van ideeën gaat. We zijn nu nog niet zover dat we plannen maken en uitvoeren. Wel ben jij er nu als eerste bij om mee te denken over de toekomst van deze gebieden! Kortom jij kan vanaf het begin je stem laten gelden.

Van idee naar plan

De gemeente heeft met heel veel zaken rekening te houden voordat ze van idee naar plan kan overgaan. Dit geldt niet alleen voor Stadsbroek en IJsselvizier. Dit geldt voor alle ideeën en plannen waar de gemeente bij betrokken is of verantwoordelijk voor is. Om je een beeld te geven van waar de gemeente allemaal rekening mee moet houden, hebben we hieronder een opsomming gemaakt.

 • Wat voegt het idee toe aan Zwolle?
 • Is het idee bedoeld voor de stad of haar bewoners? (Het kan een idee zijn voor een specifieke plek of doelgroep of voor de hele stad)
 • Valt het idee binnen de wettelijke regelgeving?
 • Is er een bestemmingsplanwijziging nodig?
 • Dient het idee het algemeen belang?

De gemeente maakt afwegingen aan de hand van vooraf vastgestelde plannen en visies. Bijvoorbeeld de Omgevingsvisie:

 • Draagt het idee bij aan de Zwolse Woonopgave
 • Draagt het idee bij aan een klimaatadaptief en waterveilig Zwolle?
 • Zorgt het idee voor een gezonde leefomgeving, die uitnodigt tot bewegen?
 • Behoudt en versterkt het idee de landschappelijke waarden van het gebied?
 • Draagt het bij aan de ecologische waarden in het gebied?
 • Draagt het bij aan het behouden van de cultuurhistorische waarden?
 • Zorgt het idee voor combinatie van meerdere functies in het gebied?
 • Staan de kenmerken van het gebied centraal bij het idee?
 • Draagt het idee bij aan de Zwolse mobiliteitsopgave?
 • Zorgt het idee voor duurzame landbouw?

Ook heeft de gemeente samen met Regio Zwolle een verstedelijkingsstrategie opgesteld. De gemeente sprak af met de regio dat als ze nieuwe plannen ontwikkelt ze rekening houdt met deze 7 ontwikkelprincipes:

 • Wees zuinig met ruimte
 • Klimaataanpak bij de bron
 • Nieuw helpt bestaand
 • Passend woningaanbod
 • Lopen, fietsen en OV
 • Stimuleer lokale economie
 • Lokale identiteit

Login om verder te gaan
refresh

Cancel