Spring naar inhoud

Stemmen

laden...
0
0
0
0
0
0

Status

Je kon tot en met 26 februari reageren.

Stedenbouwkundige plan landschappelijk wonen

Door: Marco Raben
23 februari 2023

Themar Investments is voornemens om verschillende clusters van woningen te ontwikkelen i.c.m. natuurontwikkeling.

Het idee is bedoeld voor de inwoners van Zwolle e.o . Themar Investments is voornemens om verschillende clusters van woningen te ontwikkelen in combinatie met natuurontwikkeling, klimaatadaptatie en mogelijk een eigen voedselproductie.  Themar Investments  wil door haar aanpak de kwaliteit van het stadslandschap rondom Zwolle verbeteren en het mooie landschap beter toegankelijk maken. Ons plan zal rekening houden met de toenemende behoefte aan een levensstijl waarbij ontmoetingen tussen mensen en de natuur centraal staan. We denken aan meerdere bebouwingsclusters die in balans zijn met de omgeving en zo mogelijk vrij in het landschap worden geplaatst.  We willen graag ruimte bieden aan weidevogels en de Kleine Zwaan, die in de omgeving hun foerageergebied hebben, en indien het plan dit toelaat, het omringende landschap verlaagd aan te leggen en in te richten als nat grasland. Zo kunnen we de landschappelijke en ecologische kwaliteit van deze plek verbeteren. We maken ons plan ook klimaatbestendig door de vrijkomende grond in het plan opnieuw te gebruiken. Hierbij valt te denken aan mogelijkheden voor de eigen voedselvoorziening. Uiteraard zal  rekening worden houden met de cultuurhistorische waarde van het bebouwingslint langs de Zalkerdijk. 


Argumenten

Argumenten voor

Nog geen reacties geplaatst

Argumenten tegen

Klazien | 23 februari 2023 22:17

Tegen! De naam zegt genoeg: investments. Oftewel: winst maken. Dat mag maar gaat voor deze gebieden altijd ten koste van natuur. En natuur is wat we keihard nodig hebben voor een gezonde leefomgeving

Reageren


José | 25 februari 2023 22:53

Nee geen nieuwe woningbouw hier. Dit gebied groen en biodiverse natuur behouden. Uitwaaigebied vanuit de Tippe. Stadshagen is al vol genoeg met woningen en drukte!

Reageren


Gert | 26 februari 2023 18:10

Tegen. Dit is wel een erg glad verkoopverhaal.
Het gaat hier om het behouden van het laatste stukje groen polderlandschap in Stadshagen en daar past geen woningbouw bij!

Reageren


Login om verder te gaan
refresh

Cancel