Spring naar inhoud

Stemmen

laden...
0
0
0
0
0
0

Status

Je kon tot en met 26 februari reageren.

De drijvende markt met oog voor natuur & wijk.

Door: Harry van Dijk
20 februari 2023

Ik heb een plan opgesteld voor de invulling van Stadsbroek als broed-, ontspannings-, bewegings-, en leefruimte met een drijvende markt.

Dit plan is bedoeld voor het creeren van samenwerking tussen ontwikkelaars met oog voor natuur en leefruimte.

Als inwoner van Stadshagen wil ik graag meedenken over de invulling van Stadsbroek.

Het liefst zou ik Stadsbroek in de huidige staat laten maar begrijp heel goed dat meerdere partijen hieraan invulling gaan geven. De stad rukt op.

Omdat het gebied omringt is door polder, Milligerplas, Zwarte Water en uitbreiding Stadshagen zijn er meerdere belangen:
1. Natuur en historie
2. Agrarische sector
3. Sport/spel en recreatie.
4. Woningbouw

Het mooiste zou zijn wanneer deze partijen met elkaar gaan samenwerken en met de huidige bewoners tot een leefbare invulling van dit gebied komen.
1. Natuur en historie
Omdat het gebied omringt is door polder, Milligerplas, Zwarte Water en uitbreiding Stadshagen zijn er meerdere belangen:
 Het gebied tussen Werkenlaan en Milligerplas moet ongewijzigd blijven. De moerasachtige structuur zou gestimuleerd moeten worden door greppels en waterbekkens. Hiermee wordt het een uitstekend verblijf en broedplaats voor de vele watervogels.
 Het betonnen pad moet plaats maken voor een normaal verhard pad maar dan veel verder uit de waterlijn.

2. Agrarische sector
In overleg met de huidige bewoners zou een groot deel van het gebied ingevuld kunnen worden met kleinschalige landbouw en fruitteelt. Je vermijd hiermee de veeteelt i.v.m. de huidige stikstofproblemen.

3. Sport/spel en recreatie
Aanleg van een route voor jogging en/of hardlooppad zou naast een eenvoudig sportcomplex voor wat onbekende sporten een “ must” zijn. Hierbij mag natuurlijk een klompen pad niet ontbreken .

4. Woningbouw
Woningbouw zou alleen direct aan het Zwarte Water gepleegd kunnen worden maar dan meteen tien tot twaalf etages hoog. De begane grondlaag is geheel voor senioren met bijbehorende ontmoetingsruimten en medische voorzieningen. Ondergrondse parkeerruimte eventueel in of onder het Zwarte water.

Tenslotte: Het zou mooi zijn wanneer de boeren uit de polder zich verenigden in een coöp. die hun producten dan kunnen aanbieden op een drijvende markt ( Zie bijlagen ) aan de noordkant van de Milligerplas met ontsluiting naar o.a. de Hasselterweg. Wellicht commercieel, eco-groen en korte transporten. Vanuit Stadshagen kan deze dan tevens bezocht worden vanuit het haventje met een watertaxi/fluisterboot voor bewoners/senioren/basisschooljeugd( educatie).

Samenvattend:
 Natuur als broedruimte
 Natuur als ontspanningsruimte
 Natuur als bewegingsruimte
 Natuur als leefruimte.

Advies: Het is van belang in gesprek te gaan met bestaande belangengroepen en hun gedachtegoed. O.a.:
 Kind wordt boer.
 Landschapsarchitecten N.H.M.
 Hof van Welbevinden
 De Stadsboer.


Harry van Dijk
Buckhorstlaan 2
8043 RL Zwolle
0629864949  


Via onderstaande link kunt u nogmaals de tekening, plattegrond en deze toelichting vinden. 

https://we.tl/t-8k8BDZLQ4O


Argumenten

Argumenten voor

Huurdersvereniging | 22 februari 2023 16:43

10 of 12 etages hoog direct aan het Zwarte Water? Waarom niet gelijk 20 etages hoog? Is het u bekend dat het gebied grenzend aan het Zwarte Water Natura 2000 gebied is? Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
Een onzinnig idee om onze natuur op te offeren voor woningbouw, en uberhaupt niet haalbaar (gelukkig) met de Eropeese regelgeving.

Reageren


Mirjam | 22 februari 2023 18:28

Het hoofd idee: de drijvende markt, vind ik een aanwinst voor Zwolle. Je hebt gelijk een USP (unique selling point) voor de stad. Voor jong en oud spreekt dit aan. Ook is er nagedacht over de broedplaats van de vogels, wat ik persoonlijk een heel belangrijk onderdeel vindt omdat veelal wordt gebouwd op de leefgebieden van vogels en andere dieren.

De hoogte in met de bouw scheelt ruimte in een gebied.

Maar nogmaals, de markt lijkt mij ontzettend leuk en zou ik zeker gaan bezoeken!

Reageren


Argumenten tegen

Jmhe | 22 februari 2023 04:17

Woningbouw direct aan het Zwarte water, 10 of 12 hoog??
Landschapverpesten ?
En al dat bijbehorende autoverkeer over een veel te smalle Hasselterdijk, die nu ook veel gebruikt wordt door allerlei recreanten?

Reageren


Gert | 26 februari 2023 20:10

leuk idee, kan anderen inspireren, maar dan zonder!!!! woningbouw

Reageren


Login om verder te gaan
refresh

Cancel