Spring naar inhoud

Stemmen

laden...
0
0
0
0
0
0

Status

Je kon tot en met 26 februari reageren.

Uitbreiding Milligerplas, bos en woningen

Door: Jochem Groot Roessink
14 februari 2023

Uitbreiding Milligerplas en realisering van het Stadshagen bos. Hierdoor zijn de woningen grotendeels uit het zicht van bestaande woningen.

Het bos en de uitbreiding van de Milligerplas zorgen voor een goede leefbaarheid en een mooi uitzicht voor de bestaande woningen. Omdat hierdoor de nieuwe woningen het uitzicht van de bestaande woningen minder belemmeren zal er mogelijk minder opstand tegen het bouwen van de woningen zijn. Zo kan er aan de hoge woningbehoefte worden voldaan zonder dat de leefbaarheid van de omliggende woningen wordt verminderd. In het bijzonder kunnen er mooie woningen worden gebouwd vlak bij het nieuwe strand (net als in Breezicht) en woningen aan het Zwarte Water (zoals bijvoorbeeld de woningen bij de Twistvlietbrug).


Argumenten

Argumenten voor

Sander | 15 februari 2023 10:41

Die opstand is er altijd bij mensen die aan de rand wonen van een nieuwe wijk. Maar die rand verplaatst zich nou eenmaal en je bent in een Vinexwijk in de stad gaan wonen, niet op de Veluwe. Ik vind dus dat we moeten denken vanuit het belang van alle bewoners, en niet vanuit degenen die net aan de rand zijn gaan wonen. Zij wisten dat dit kon gebeuren. Dit t.a.v. van aanwijzing van de beste groenplekken.

Reageren


Argumenten tegen

Roel | 16 februari 2023 17:17

Dit ligt dusdanig ver van de stadskern van Zwolle én van de kern van Stadshagen af, dat wordt gesuggereerd (in het plaatje) een klein winkelcentrum te bouwen. Áls je hier al gaat bouwen, dan het bos en bebouwing omdraaien. Zeker geen winkelcentrum. En ook de hoeveelheid bos vs bebouwing omdraaien. Een beperkt aantal woningen kan wel, maar zoveel bouwen als hier wordt gesuggereerd zal de natuur in dit gebied (waaronder ook Milligerpas) te niet doen, vrees ik.

Reageren


Peter-Maarten | 22 februari 2023 23:00

Zeker het bouwen aan het zwarte water vind geen goed idee! Daarmee wordt zoveel teniet gedaan: uitzicht op het landschap, het gevoel er helemaal uit te zijn op de dijk naar Hasselt, nog afgezien van het ruimtegebruik etc... Het geschetste bos is daarvoor geen compensatie.

Reageren


Gert | 26 februari 2023 20:19

Ik denk dat het beter is de recreatie aan de Westzijde van de Milligerplas te houden en de Oostzijde uitsluitend te gebruiken voor natuur dus groen met evt natuur inclusieve landbouw.
Stadshagen moet haar enige uitloop gebied behouden en dit moet verbeterd/verstrekt worden

Reageren


Login om verder te gaan
refresh

Cancel