Spring naar inhoud

Stemmen

laden...
0
0
0
0
0
0

Status

Je kon tot en met 26 februari reageren.

Behoud agrarisch/cultuur-historische waarde

Door: Wilhelm en Dieny Hanneke en Henk
5 februari 2023

Dit gebied moet zijn historische karakter behouden.

BRON: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0193.BP14009-0003/b_NL.IMRO.0193.BP14009-0003_tb2.pdf

Zalkerdijk, westelijke deel Ook in het resterende buitengebied hebben in de afgelopen decennia veel wijzigingen plaats gevonden. Het oude agrarische landschap met boerenerven, akkers en weilanden is veranderd door verbouw en sloop van de bestaande bebouwing, de bouw van burgerwoningen en ingrepen in het landschap. Vooral langs de Zalkerdijk is nog een ensemble historische bebouwing behouden gebleven, en dan met name in het westelijke deel van deze dijk, bij de aansluiting op de IJsseldijk. Hier bevindt zich een groep van vier historische boerderijen (twee aan de dijk en twee in het landschap ten noorden van de Zalkerdijk, nrs. 24 en 26), die samen met de landschappelijke elementen van het weidelandschap en de historische wegenstructuren een markant ensemble vormen, nauw verbonden met de agrarische geschiedenis van het gebied. Elders langs de Zalkerdijk en de Zalkerveerweg wordt de bewaard gebleven agrarische bebouwing te vaak afgewisseld met nieuw toegevoegde burgerwoningen en villa’s dat hier niet meer van historische ensembles kan worden gesproken

Gezien bovenstaand artikel is wel duidelijk dat dit gebied zijn historische karakter moet behouden. Zowel voor de bewoners aan de dijk als de bewoners van Westenholte en Stadshagen, die veelvuldig wandelen/genieten in/van dit gebied. 
Eventuele ideeën:
-Erfdelen: Oude schuren bewoonbaar maken. Dus geen nieuwbouw, maar je gebruikt de huidige bebouwing.
-Wandelpad onderlangs het laatste deel van de Zalkerdijk. Het is daar op zonnige dagen erg druk met wandelaars.
-Biologische landbouw


Argumenten

Argumenten voor

Richella | 6 april 2023 13:36

Het is zonde van de natuur en de vele dieren. het wordt te vol. Het is tevens al erg druk op de Zalkerdijk/Zalkerweg. Zonde van de dieren

Reageren


Argumenten tegen

Nog geen reacties geplaatst

Login om verder te gaan
refresh

Cancel